– Kabeln får absolut inte ligga så där. Den ligger väldigt oskyddad. Om en bil kör av vägen kan den slita av kabeln, säger Lennart Hansson vid Elsäkerhetsverket i Hässleholm när Sekomagasinet visar honom bilden.
– Jag ska omedelbart ta kontakt med nätägare och kolla det här.
Den aktuella kabeln ligger mellan byarna Jät och Tävelsås några mil söder om Växjö.
Enligt Lennart Hansson finns det även en risk att en spets på taggtråden kan nöta hål på kabelns hölje.
Men den största risken är kanske att kabeln fastnar i en bil.
– I somras var det rally i Smålandsskogarna där det låg elkabel i dikena och då tvingades nätägaren stänga av strömmen under tävlingen av säkerhetsskäl, berättar Lennart Hansson.
Enligt säkerhetsföreskrifterna räknas en kabeldragning i diket som en tillfällig elanläggning och då måste det ske regelbunden tillsyn.
– Ibland kan det vara nödvändigt med tillsyn dygnet runt med vissa intervall, säger Lennart Hansson.
Elsäkerhetsverket har nyligen gått ut med en fråga till nätägarna i området för att få en samlad redovisning av hur långt man har kommit med reparationerna.