Det innebär att en livränta på 8.000 kronor brutto nästa år blir 8.416 kronor.
Höjningen gäller både livränta från arbetsskadeförsäkringen och det statliga personskadeskyddet.
Omräkningen görs utifrån konsumentprisindex och inkomstindex, vilket säkerställer att den som har livränta får ta del av både inkomstutvecklingen och prisutvecklingen i Sverige.