De bägge fackliga huvudorganisationerna är överens om att de kollektivavtal och arbetsmarknadslagar som råder i det land där arbetet utförs ska respekteras. Det innebär att det inte får ske en anpassning efter de lägsta lönenivåerna och de sämsta arbetsvillkoren. Istället ska de arbeta för att arbets- och levnadsförhållandena ska förbättras.