– Det är ett jättebra val som regeringen gjort, säger Roal Nilssen, Sekos ombudsman för kriminalvården. Det har varit ett antal allvarliga händelser den senaste tiden och det är klart att de är en följd av att säkerheten inte har prioriterats. Personal har råkat illa ut och det måste stoppas. Leif Nylén med sin bakgrund verkar vara rätt person för detta.
Roal Nilssen betonar att det inte bara handlar om säkerhet. Verksamheten inne på anstalterna är också viktig och för att utföra denna på ett bra sätt behövs mer personal.