– Redan samma kväll ringde vi runt till så många anställda som möjligt för att de skulle få veta att han var återfunnen, säger Kent Karlsson, ordförande för Sekoklubben på Mariefredsanstalten.
Det var en tung dag i fredags för kriminalvårdarna på anstalten. Samtidigt med den oro man kände för sin kollega var man tvungen att utföra sitt jobb. Många gamla minnen väcktes till liv. Ett liknande gisslandrama utspelades nämligen på Mariefredanstalten för några år sedan. Skillnaden var att den kriminalvårdaren släpptes på området.
– Många mår mycket dåligt här. Vi har fått hjälp från Hällbyanstalten, utanför Eskilstuna, som är uppbyggd på precis samma sätt som vår anstalt. Vissa intagna här har applåderat det som hände och det är inte så lätt att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt då, säger Kent Karlsson.
På fredagsmorgonen kom företagshälsovården till anstalten och all personal som kunde och ville fick vara med på mötet. Det fanns tillgång till psykologer och sjuksköterskor. Kent Karlsson tycker att den här gången har ledningen ställt upp till fullo.
– Det finns mycket jobb att göra här, mycket som måste bearbetas, och jag räknar med att vi får de resurser vi behöver för det.