Sammanfattningsvis sa Lars Ohly nej till privatiseringar och marknadsanpassning av offentlig verksamhet, nej till avreglering av kollektivtrafiken och ja till den svenska modellen.
Han passade på att kritisera den rödgröna samarbetspartnern miljöpartiet. Regeln om två undantag för från lagen om anställningsskydd i små företag, som miljöpartiet drev igenom tillsammans med de borgerliga partierna i början av 2000-talet, drabbar främst kvinnor och fackligt aktiva, enligt Lars Ohly.
– Vi har bättre förslag. Det är dags för en översyn av arbetsrätten och att stärka den, sa Lars Ohly.
Han konstaterade också att Sverige har den högsta genomsnittliga arbetslösheten bland EU-länderna. Om den får bita sig fast är den ett stort hot mot fackföreningsrörelsen, ansåg Lars Ohly.
– Hög arbetslöshet överför makt till arbetsgivarna, arbetsmiljön sätts på undantag, det är svårare att ställa krav när man är rädd att förlora sitt arbete och pressen på lönerna blir högre.
Han slog också ett slag för jämställdheten mellan män och kvinnor och menade att det inte är något som löser sig automatiskt vid ett rödgrönt maktövertagande.
– Det finns några saker vi måste göra för att få jämställda villkor. Vi måste höja kvinnors löner i kommunerna och dela lika på föräldraförsäkringen.