– Vårt avtal med SJ om Öresundstågen går snart ut och vi ska handla upp till trafiken igen. Vi vill handla upp hela systemet som en enda enhet, med en enda operatör som trafikerar hela Sydsverige från en linje från Göteborg över Jönköping till Kalmar, säger Claes Ulveryd som är tågchef på Skånetrafiken.
De Sydsvenska länstrafikbolagen har skissat på ett gemensamt linjenät med ett gemensamt prissystem och utökad trafik, med tåg varje timme på sträckorna Malmö- Göteborg, Malmö-Karlskrona och Malmö-Växjö. I systemet finns också förslag om halvtimmestrafik mellan Halmstad och Göteborg, samt tåg varannan timme mellan Malmö och Kalmar.
– Det handlar inte så mycket om missnöje med SJ. SJ har en uppgift, som lagts fram av regering och riksdag, som inte tar hänsyn till regionala intressen. SJ ska köra långväga tåg med vinstintressen. Vi vill tillgodose den regionala pendlingen, folk åker allt längre resor till och från jobb och studier. Resor som passar dåligt in i ett nationellt perspektiv, säger Claes Ulveryd.
Länstrafikbolagen håller nu på att bilda en ny organisation som ska kunna handla upp trafiken ihop, för att kunna starta trafiken 2008.
Besked väntar de i den trafikpolitiska propositionen, som väntas bli klar före sommaren.