Göran Falk är klubbordförande för Seko. Han säger att det fortfarande är oklart om någon Seko-medlem berörs av varslet.
– Förhandlingarna har just börjat och först till hösten blir det klart vilka som sägs upp, säger han.
Seko organiserar strax under 200 av de 500 anställd på Landvetter. Medlemmar finns inom i stort sett alla olika yrkeskategorier och därför är det svårt att säga hur många som kan tvingas sluta.
– Vi har redan ett par tre medlemmar som slutat och tidigare i år varslades ett femtiotal på ett av lastningsföretagen, säger Göran Falk.
Flygtrafiken i Sverige har minskat med i genomsnitt 15 procent det senaste året och på Landvetter är minskningen 20 procent. Det är bara Bromma flygplats i Stockholm som fått fler passagerare.
Koncernfackets ordförande inom Luftfartsverket, Lars Andersson, har inte fått några signaler om nedskärningar på andra flygplatser.
– Det finns en utrymme för minskad trafik. Än så länge är det bara Landvetter som drabbats, säger han.