Det säger Kenny Reinhold, som är ordförande för Seko Sjöfolk och ingår i förhandlingsdelegationen.
Genomsnittslönen på sjöfartens område ligger på 16.400 kronor i månaden.
Enligt Sekos beräkningar motsvarar arbetsgivarnas bud 6,4 procent på tre år. Sjöfartens arbetsgivarförbund, SARF, menar att budet är värt 7,3 procent.
Alltför lite, menar Kenny Reinhold.
– Redarnas bud kostar dessutom inte rederierna så mycket. De kan dra av 32 procent på påslaget, eftersom de får tillbaka de sociala avgifterna till skillnad mot arbetsgivarna iland som måste lägga på kostnaderna för sociala avgifter.
I år har dessutom städningen av befälens hytter blivit en principfråga.
– År 2004 kan var och en ombord städa sin hytt själv. Vi pratar hela tiden om slimmade besättningar”, då kan det inte vara rimligt att ha folk som ska städa befälens hytter. Många rederier sätter ombord TAP-anställda och låter dem städa. Det är på gränsen till diskriminering.
(TAP står för tillfälligt anställd personal, vilket innebär utländska medborgare på särskilda avtal som tecknas av Seko.)”