– Det är en överraskande och svårförståelig dom. Dessutom anser jag att den är felaktig, säger Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson.
Transportarbetareförbundet blev fällt i Arbetsdomstolen, inte för att ha tagit till stridsåtgärder, men för att de inte under bahamisk lagstiftning var behöriga att skriva avtal. Frågan om stridsåtgärderna var lagliga eller ej prövades aldrig, då AD menade att Lex Britannia inte var tillämplig i det här fallet.
– AD har gjort ett lappkast. De har tolkat MBL:s regler om Lex Britannia väldigt snävt. Istället tog de fasta på lagstiftningen i Bahamas och enligt den kan Transport i praktiken aldrig vara behöriga att skriva avtal, trots att sjömännen ombord var avtalslösa.
Juristerna på LO-TCO:s rättsskydd funderar nu på vilka konsekvenser AD-domen kommer att få för svensk arbetsrätt i framtiden.
– Ingenting inskränker vår rätt att vidta stridsåtgärder för att skriva avtal, men vi får nog räkna med att den här frågan återkommer i AD i en eller annan form, säger Tomas Abrahamsson.