Anledningen är att Laval, enligt LO, har varit verksamt i Sverige längre än vad som tidigare varit känt. Då går det inte längre att använda den lagstiftning som gjorde att målet togs upp i EG-domstolen från början, menar man
– Vi har begärt att Arbetsdomstolens frågor ska avvisas för att de grundar sig på ett felaktigt underlag, säger Dan Holke, chef på LO-TCO Rättsskydd, till SR.
Men även om EG-domstolen skulle vilja pröva målet menar LO att lagen är på fackets sida och att Byggnads hade rätt att ta till stridsåtgärder för att få förmå Laval att teckna kollektivavtal.