–Men då var det för sent, säger Peter Hemström, ordförande för Sekos klubb på Saltvik.

Han och kollegerna hade ordnat så att LO:s grundkurs för förtroendevalda, Insikter, skulle förläggas i Sundsvall istället för på Runöskolan utanför Stockholm. På så sätt skulle man slippa vara borta hemifrån i två veckor.

–Familjesituationen gör att många inte kan vara borta så länge, säger Peter Hemström.

Kurser delades upp på två tillfällen.

–Alla begärde ledigt redan i våras. Det var först när vi förstod att Seko inte betalar ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst förrän efter 15-20 dagar som vi insåg att det skulle bli svårt ekonomiskt, säger Peter Hemström.

Kriminalvården gör löneavdrag samma månad som ledigheten. Som många andra arbetsgivare.

­Peter Hemström ifrågasätter Sekos rutiner när det gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med framför allt längre kurser.

En facklig utbildning på en eller två veckor innebär ett stort avbräck för många medlemmar med låg lön, menar han. Löneavdraget görs samma månad som utbildningen, medan ersättningen kommer månaden efter.

–De har helt enkelt inte råd att avstå en eller två veckors lön.

Peter Hemström tycker att det är diskriminerande mot de som har låg lön och kanske är ensamstående att det enligt rutinerna inte finns möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst tidigare, eller som ett förskott.

Sekos förbundssekreterare Anneli Jonsson menar att frågan om när ersättningen för förlorad arbetsförtjänst betalas ut inte är något stort problem. Många kurser är korta och de läggs för det mesta tidigt i månaden.

–I normalfallet kan man be sin arbetsgivare skjuta fram löneavdraget. Går inte det så kan vi göra en individuella prövning och betala ut i förskott, säger hon. Men det förutsätter att den enskilde ber om det..

Hur gör man då?
–Går till sin lokala fackliga företrädare och säger som det är. Vi har bara haft ett fåtal fall hittills.

Anneli Jonsson tror att problemet var större tidigare, när Seko betalade ut ersättning en gång per månad. I dag sker utbetalning var fjortonde dag.

Kan inte alla få ersättning i förskott?

–Nej det skulle bli en alltför stor administrativ organisation.

Conny Lantz är studieansvarig på LO och samordnar de fackliga utbildningarna. Han har inte stött på problemet att förtroendevalda avstår kurser av ekonomiska skäl. Däremot har LO:s studieansvariga diskuterat att se över rutinerna när det gäller utbetalning av ersättningen, oavsett om det är stipendier eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

–Vissa förbund betalar ut bara en gång per månad, och då blir väntan lång. Även om det är utbetalning var fjortonde dag dröjer det ofta upp emot 20 dagar. Om vi kan snabba på det här så är mycket vunnet, säger han. 

Att genom avtal lösa frågan så att arbetsgivare gör löneavdrag senare för den här typen av ledighet har inte diskuterats, enligt Conny Lantz.

För gänget i Saltvik gick Seko med på förskott, men då hade merparten redan bestämt sig för att dra tillbaka ledighetsansökan.

–Det är svårt för oss att rekrytera förtroendevalda när det blir så här, säger Peter Hemström.