De nya reglerna om medfinansiering som infördes den 1 januari 2005 blev en bra affär för NCC. Orsaken är låg sjukfrånvaro i företaget.
Enligt de nya reglerna betalar alla arbetsgivare en avgift som motsvarar 15 procent av sjukpenningen för de anställda som är heltidssjukskrivna. I utbyte har arbetsgivaravgiften sänkts samtidigt som den period som arbetsgivaren betalar sjuklön för har kortats med en vecka. Regeringens målsättning var att gynna de företag som arbetar aktivt med att sänka sjuktalen.
Inom NCC sjönk sjukfrånvaron från 4,5 procent år 2004 till 4,0 procent år 2005. Det genomsnittliga sjuktalet för svenska börsbolag låg år 2004 på 5,2 procent.
Därmed blev nettoeffekten för NCC under det första året med de nya reglerna att de sänkte kostnaderna för sjukfrånvaron med totalt 1,1 miljoner kronor.
– De nya reglerna gav ett större plus än man räknat på i företaget. När de räknade på effekterna av de nya reglerna inför 2005 trodde man bara att man inte skulle förlora på det, säger Karl-Olof Fransson som är ordförande för företagsfacket i NCC.
Han menar att trivseln på arbetsplatserna är en orsak till låg sjukfrånvaro inom NCC. I de mätningar som görs inom företaget får trivseln högt betyg.
– Jag tycker att NCC satsar på arbetsmiljön och förebyggande hälsovård. De är kanske inte bättre än andra byggföretag, det vet jag inte, men i stort sett sköter de sig bra. På asfaltsidan har det alltid varit låga sjuktal. Men en del kämpar sig igenom säsongen och vilar upp kroppen under vintern.