Tidigare studier har visat att kyla påverkar utveckling av belastnings- och vibrationsrelaterade besvär, men kunskaperna om varför är dåliga. Det leder till att det saknas konkreta riktlinjer för arbete i kyla när man gör riskbedömningar.
I den nya studien, som görs på Umeå universitet med bidrag från AFA Försäkring, ska man undersöka sambandet mellan samtidig exponering för kyla, vibrationer och ergonomisk belastning. Tre grupper av bygg- och anläggningsarbetare ingår. De kommer från södra, mellersta respektive norra Sverige.