LO:s lönestatistik över de senaste tio åren visar att satsningar på kvinnors löner varit framgångsrika. Under 2003 ökade kvinnors löner i genomsnitt med 3,9 procent medan männens bara ökade med 3,3 procent. När det gäller till exempel kvinnliga arbetare inom den offentliga sektorn är löneökningen högre även i kronor.
Skillnaden mellan arbetares och tjänstemäns löner har däremot bara blivit större, både procentuellt och i kronor. Sedan 1994 har arbetarnas löner ökat med 40 procent medan tjänstemännens ökat med 47 procent. Det betyder en ökning av månadslönen på 5100 kronor för en arbetare och 8200 kronor för en tjänsteman. De bäst betalda arbetarna är byggnadsarbetarna och de sämst betalda är kommunalarbetarna. Mitt emellan ligger de statliga arbetarna med en genomsnittlig månadslön 2003 på 18800 kronor.