– Siffrorna förskräcker. Idag ligger fokus på jämställda löner, men på arbetsmiljöområdet har man dålig koll. För att tillgodose allas behov behöver man en blandning av såväl kön som etnicitet, säger My Billstan som är ombudsman med ansvar för jämställdhet och integration i Seko.
I början av mars är totalt 2.835 skyddsombud registrerade inom Seko. Av dem är 506 kvinnor.
Att de kvinnliga skyddsombuden är få inom de två mest mansdominerade branscherna, väg&ban och energi, är kanske inte så förvånande.
Men trenden är genomgående i alla Sekos branscher. (se tabellen nedan)
Inom Sekos mest kvinnodominerade bransch, civil, som bland annat organiserar anställda inom högskolor, universitet och polisen är sex av tio medlemmar kvinnor. Bland branschens skyddsombud är förhållandet det omvända: sex av tio är män.
– Tittar man på statistiken för sjukfrånvaron, kan man inte ducka. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Det som är så hemskt är att det är så många fler kvinnor än män som blir långtidssjukskrivna på grund av arbetsskador. Har man inte ett könsperspektiv på arbetsmiljöfrågorna ser man inte det här problemet och kan inte göra något åt det, säger My Billstam.
Kvinnorepresentationen är än sämre bland huvudskyddsombuden. Bara 12 procent av dem är kvinnor.
– Det är egentligen värre. Huvudskyddsombud har ju ett mer övergripande ansvar och har större möjlighet att påverka hela företaget.
anita.fors@sekotidningen.se

SKYDDSOMBUD
andel kvinnor SO
andel kvinnor i Seko
trafik
14 %
26 %
väg&ban
2 %
4 %
försvar
20 %
29 %
civil
39 %
60 %
vård
34 %
39 %
post
32 %
41 %
tele
23 %
32 %
energi
4 %
7 %
Seko totalt
18 %
29 %
För bransch sjöfolk saknas uppgift. Där finns inget databaserat register för skyddsombud, vare sig inom Seko eller inom registerande myndighet Sjöfartsverket.
HUVUDSKYDDSOMBUD
kvinnor
män
totalt
avdelning
1
10
11
klubb
26
208
234
sektion
11
72
83
Seko totalt
38 = 12 %
290 = 88 %
328
REGIONALA SKYDDSOMBUD
kvinnor
män
totalt
avdelning
3
28
31
klubb
1
4
5
Seko totalt
4 = 11 %
32 = 89 %
36