Det framgår av LO:s senaste undersökning i serien Ohälsans trappa. Rapporten jämför arbetsmiljön åren 2007, 2003 och 1991 och bygger på enkätsvar.
Alla grupper på arbetsmarknaden har fått känna på försämringar de senaste åren. Allt fler får svårt att ta pauser i arbetet och även högre tjänstemän uppger att de fått mindre möjlighet att påverka arbetstakten.
Men det är fortfarande kvinnliga arbetare som har den sämsta arbetsmiljön. Och bland dessa är det anställda i privat service som haft den tuffaste utvecklingen. De har sämst tillgång till företagshälsovård, de mest repetitiva arbetsuppgifterna och mycket små möjligheter att ta korta pauser.