Det var när Funchal kom till Stockholms hamn i morse som ITF-inspektörerna Annica Barning och Sven Save stod och väntade på kajen, efter att ha fått ett telefonsamtal från en man ur besättningen.
En avtalskontroll visade att besättningen inte hade fått ut någon lön sedan november månad förra året.
Det portugisiska rederiet som äger m/s Funchal gick under hot om blockad med på att omgående betala ut lönefordran till de åtta besättningsmän från Ukraina som skulle mönstra av fartyget.
Men merparten av besättningen, som bestod av 20 olika nationaliteter, valde trots allt att lita till rederiets löfte om att pengarna skulle betalas ut nästa vecka.
ITF-inspektörerna i Norden kommer nu att hålla m/s Funchal under uppsikt eftersom fartyget kommer att gå i kryssningstrafik i Nordsjön och Östersjön under sommaren.
– Det är oacceptabelt att ha ett system som innebär att man inte betalar ut lön på drygt fem månader. Vi kommer också att ta kontakt med det portugisiska facket, konstaterade Annica Barning.
Senast m/s Funchal gick i kryssningstrafik i de nordiska farvattnet, i mitten av 1990-talet, hade man flera konflikter med sjöfacken kring avtalstillämpningen. Slutligen träffades en överenskommelse om att rederiet skulle skriva nationella portugisiska kollektivavtal för de anställda.
Den överenskommelsen har rederiet nu brutit och tillämpar istället ett ITF-godkänt avtal på lägre nivå samt har samlat en besättning från flera klassiska låglöneländer.