– Nu är det upp till åklagaren att avgöra vem som ska åtalas, men man behöver ju inte vara Einstein för att räkna ut det. Som chef för Kronobergshäktet är jag ju sista ledet i kedjan. Det här får inte för en sekund uppfattas som kritik mot personalen. De har gjort allt de kunnat. Läget är så pressat, säger Lars-Åke Pettersson.
Sedan Arbetsmiljöverkets förbud trädde i kraft den 1 april har häktet brutit mot det vid fyra tillfällen; den 21 april, den 12 maj, den 24 maj samt ytterligare en gång så sent som igår, den 9 juni.
• Du lär ha sagt att du kommer att avgå som chef om du blir polisanmäld, hur kommer du att göra nu?
– Det sa jag när jag levde i tron att jag kunde returnera mitt arbetsmiljöansvar, men jag har fått lära mig att jag har inte fått det delegerat utan att det ingår i mitt chefsansvar. Men när jag får det skriftliga beslutet måste jag sätta mig ner och fundera och diskutera läget med min chef.
– Men det som är än allvarligare, det sätt vi bedriver kriminalvård på idag, plågar mig mycket mer än Arbetsmiljöverkets beslut. De har full täckning för sin kritik. Det gör mig fullständigt rasande att det inte går att få fokus på hur kriminalvården fungerar. Det gäller inte bara Kronoberg. Vi har det säkert inte tyngst. Nu måste justitieministern och regeringen göra något.