– Det här är ingenting annat än en gammaldags tidsstudie. Man står med klockan i handen och mäter tid. Budskapet är att de inte litar på att vi kan planera arbetet och utföra det, säger Johan Lundh som är ordförande i företagsfacket på Poståkeriet.
Bakom tidsstudien ligger en förstudie som bedrivs inom Posten Logistik, som äger Poståkeriet.
– Grundtanken i projektet stöder vi helt och fullt. Posten vill öka utsorteringsgraden; terminalarbetare ska sortera posten och chaufförer ska köra ut den. Så ska det vara.
Det är själva tidsstudien av poståkeriets chaufförer som facket vänder sig mot. Kontrollanterna, som kommer från Posten logistik produktion och Posten logistik försäljning, ska följa varje chaufför en hel arbetsdag. Studien kan också komma att användas för en större säsongsanpassning.
– De ska titta på körtid och distributionstid, se hur mycket tid vissa moment tar, om det finns ”luft” i systemet. Posten logistik har gjort kalkyler som bygger på från handdatorerna, men de används ju inte för alla typer av körningar.
– De säger att de inte ska använda resultatet på individnivå, att de bara är intresserade av det samlade resultatet. Men vem vet vad mätningarna kan användas till, säger Johan Nordh.