Arbetsgivaren hävdar att förflyttningen skedde av säkerhetsskäl. Sekos förhandling med Kriminalvårdsstyrelsen strandade och nu går fallet vidare till en central förhandling med Arbetsgivarverket.