– För ett par-tre år sedan vi hade en kärlekshistoria mellan en intagen och en vårdare här på Mariestadsanstalten. Det berörde mig väldigt illa. Jag funderade mycket över om jag hade kunnat agera annorlunda, om jag kunnat göra något för att det inte skulle ha inträffat, säger Lilian Björk Svensson som själv är kriminalvårdare på anstalten och initiativtagare till projektet.
Tre föreläsningar under april och maj månad följs av arbetsplatsträffar med samtal kring osunda relationer”.
– Det handlar inte bara om kärleksrelationer. Och diskussionerna är särskilt viktiga nu när Kriminalvården av besparingsskäl har dragit in den handledning vi haft tidigare.
Projektet som bekostas Utvecklingsrådet innefattar också tre enkäter under ett års tid. Arbetet följs av högskolan i Skövde.”