Idag utreder Kriminalvården på egen hand vad som har brustit om någon exempelvis tar livet av sig på ett häkte. Generaldirektören vill ha en oberoende utredning och slippa misstankar om att man tagit otillbörliga hänsyn som han uttrycker det i pressmeddelandet.
Kriminalvårdsinspektionen ska inte bara gripa in när någon avlider utan även vid allvarliga incidenter mellan intagna och när personalen anklagas för oegentligheter.
– Det är ett bra förslag. Med en fristående inspektion är förutsättningarna för att ansvaret läggs på rätt nivå större, istället för på vårdarna som det är idag. De som ska ta ansvaret är de som ansvarar för rutiner, regelverk, bemanning och utbildning, inte de som är längst ner i organisationen, säger ombudsman Roal Nilssen och tillägger:
– Jag skulle vilja kriminalvårdsinspektionen fick ett ännu större mandat och regelbundet genomlyste kriminalvården med oanmälda inspektioner.