–Ledningen säger sig i första hand vilja spara på administrativa tjänster, resor och annat. Men vi vet inte i detalj vad som kommer att hända, säger Christer Henriksson, ordförande för Seko Kriminalvård.

Transporterna kostar

En stor del av underskottet, enligt uppgift 145 miljoner, beror på att Kriminalvården inte får ersättning för de transporter myndigheten tagit över från polisen.

–Transporterna kostar och det har egentligen inte finansierats. Nationella transportenheten har anställt många nya transportörer, men stoppat fler anställningar eftersom det visat sig att det inte är så stor efterfrågan som man trodde från början. Något vi från Seko sagt hela tiden, säger Christer Henriksson.

Kriminalvården har genomfört ett effektviseringsprojekt som bland annat sett över resekostnader. Totalt har projektet hittat möjliga besparingar på 100 miljoner kronor utan att plocka bort några tjänster.

Minskade anslag sen 2016

Kriminalvården har sedan 2016 fått minskade anslag på drygt en miljard, samtidigt som myndigheten ålagts nya uppgifter och antalet intagna ökat. Dessutom ökar kostnaderna för sjukfrånvaron bland de anställda. Kriminalvården har även en hög personalomsättning.

–Anslagen har helt enkelt inte hängt med kostnadsutvecklingen, säger Christer Hallqvist, regional samordnare för Seko Kriminalvård i Väst.

Inför 2019 hade Kriminalvården äskat om ett budgettillskott på minst 400 miljoner. Det blev 250 miljoner i den budget som riksdagen antog i december 2018. Det är 85 miljoner mer än övergångsregeringen föreslog.

Om en månad ska Kriminalvården ge närmare besked om hur besparingarna slår mot olika verksamheter.