– På tre år ska vi ha nått målet om cirka 500 miljoner kronor i årliga besparingar. Men bara under 2004 ska vi reellt spara 200 miljoner kronor.
   Några möjliga besparingar som Lena Häll Eriksson pekade ut var:
   • Övergång till en myndighet; istället för dagens 38.
   • Effektivare administration.
   • Effektivare arbetsformer inom frivården.
   • Effektivare personalutbildning.
   Även vårdpersonalens arbete är enligt generaldirektören möjligt att effektivisera och hon pekade bland annat på möjligheterna till utjämning av antalet vårdare i tjänst på vardagar och helger, minskat antal fridagar i personalens schema, integration av olika yrkeskategorier samt ambitionsomprövningar.
   Roal Nilssen, ombudsman på Seko, håller med om att Kriminalvården måste spara pengar.
   – Vi måste naturligtvis se över olika möjligheter, framför allt som man nu ute i samhället måste spara inom vården och omsorgen. Jag tror exempelvis att det finns mycket pengar att spara på administrationen och vi har föreslagit en trettioprocentig besparing på den centrala administrationen i Norrköping.
   Roal Nilsen kan också tänka sig en översyn av de intagnas förmåner och vill att man låter fångarna betala en del av sin egen sjukvård och tandvård. Andra möjligheter är billigare kläder till de intagna och att man prövar ett ökat självhushåll, samtidigt som de intagna själva städar i större omfattning
   – Men vi måste bibehålla humaniteten i vår kriminalvård. Skulle vi låsa in bara en timme mer per dag så bli vi troligen ett av de länder i Europa där intagna hålls inlåsta i cellen längst tid per dygn.