Hos många finns en föreställning om att ungdomar och utrikes födda i ökad utsträckning skulle ha lättare att få arbete om lönerna sänktes. Är det så? Vem vinner och vem förlorar på att lönerna blir lägre?