Post- och Telestyrelsen har bestämt att fastighetsboxar ska införas. Undantag görs för den som fyllt 80 år, liksom funktionshindrade som kan lämna läkarintyg. De får även i fortsättningen posten utdelad vid lägenhetsdörren.
Posten AB får i uppgift att specificera hur fastighetsboxarna ska utformas och var de ska placeras.