Vattenfall, Telia Sonera, Posten och LKAB stod för nästan hela resultatförbättringen. Totalt redovisade 31 av de statliga bolagen ett bättre resultat än under motsvarande period förra året.
”Vi har tidigare sett en vändning för Posten och Teracom och nu har även det målmedvetna arbetet inom Samhall, SJ och Green Cargo gett positiva resultat”, skriver näringsminister Thomas Östros i en kommentar.