Totalt var det 68 000 personer som begärde förtida uttag förra året, enligt Försäkringskassan.
Orsaken kan vara att det blivit svårare att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.
Ola Brossberg, ombudsman för Seko i Dalarna, är en av dem som allt oftare möter medlemmar som väljer förtida uttag istället för att strida för sjukersättning från Försäkringskassan.
– Det är fler och fler som bollar den frågan med mig. De är dåliga och orkar inte bråka med systemet, säger han.
Ola Brossberg tycker att det är bekymmersamt eftersom de som tar ut pensionen tidigare får sämre ekonomi när den ordinarie pensionen börjar betalas ut.
– För en del kan det bli ett rejält avbräck, säger han.
LO:s försäkringsgrupp kommer att diskutera ökningen av det förtida uttaget kommer att diskuteras på nästa möte, säger Göran Larsson, som är Seko:s representant.
Eskil Wadensjö är professor på Socialforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han har tillsammans med en kollega gjort en studie om ökningen av det förtida uttaget på uppdrag av det finanspolitiska rådet, en myndighet som bildades år 2007 för att granska regeringens finanspolitik.
Rapporten släpps i juni och Eskil Wadensjö vill ännu inte avslöja några detaljer.
– Vi diskuterar olika förklaringar, vilka vill jag inte gå in på, säger han.
Andra undersökningar pekar på att hälsan spelar en avgörande roll för hur mycket och länge människor arbetar.
Riksrevisionen kom i höstas med en rapport om det statliga delpensionsavtalet. Den studien visar att motivet för många som väljer delpension är just sjukdom, egen eller närståendes.
Den norske ekonomen Arild Aakvik har studerat svenska data i samband med att Norge planerar att införa rätt till förtida uttag. Han har funnit att orsaken till förtida uttag i Sverige är sämre hälsa, förändringar på arbetsplatsen och förändrade familjeförhållanden.
Försäkringskassan har planerat en egen undersökning, men inte hunnit genomföra den, enligt Ingemar Svensson, pensionsanalytiker på Försäkringskassan.
En annan, lite mer udda förklaring, till ökningen av förtida uttag är att människor lyssnat på locktoner från bankerna och placerat sin pension i kapitalförsäkringar.
Förutom det förtida uttaget är det 20 000 personer som varje år tar ut sin premiepension för att få olika rabatter. Det lönar sig för dem som har låg premiepension, enligt Försäkringskassan, men längre fram i tiden, när PPM-delen blir en större del av pensionen, kommer det att slå hårt mot storleken på den slutliga pensionen.