Solidaritet, kampvilja och strejkvakter efterlystes på mötet. Och den stora frågan är att de säsongsanställda ska få fast jobb och inte behöva gå på a-kassa under vinterhalvåret. Läget för en strejk kunde inte vara bättre menade ombudsmannen Björn-Inge Björnberg.
– Dels gör försämringarna i a-kassan att det inte är hållbart. Dels råder i princip noll procents arbetslöshet bland er så det finns en stor efterfrågan på era kunskaper, sade han.
Frågan om årsarbetstid för säsongsanställda verkar vara något de flesta kan ställa upp på, även de med fast anställning.
– Vi har många asfaltsgubbar som går som säsongare och nyligen var det en som sa upp sig för att han inte fick fast jobb. Så det är bara att köra på, säger Andreas Bergström som inte är uttagen i varslet.
Det är däremot Tommy Hansson på NCC Roads, också han fast anställd men positiv till en eventuell strejk.
– Bara det ger något så är det bra. Då ska vi köra på så länge det går.
Så det tycks som det både finns solidaritet och kampvilja bland medlemmarna vilket borde göra att även den tredje efterlysningen – strejkvakterna – hörsammas av medlemmarna.
Liknande informationsmöten för medlemmarna genomförs av de lokala klubbarna över hela landet.