Från den 1 februari 2004 får Kriminalvårdsstyrelsen möjlighet att besluta om inpasseringskontroll. Genom den hoppas man förhindra att narkotika, vapen, mobiltelefoner och andra otillåtna föremål tas in.
   Kontrollen gäller även kriminalvårdspersonalen, som riskerar jobbet vid en vägran att låta sig kontrolleras.
   Regeringen konstaterar att en inpasseringskontroll är integritetskränkande men att kränkningen minskar om personalen själv ges inflytande över hur kontrollen skall utföras. Den frågan överlåter man till parterna att lösa.
   Roal Nilssen, ombudsman på Seko, är mot en allmän inpasseringskontroll av personalen. Men när beslutet nu finns är han i stort sett positiv till hur det formulerats.
   – Jag är nöjd med att beslut om inpasseringskontroll fattas för tre månader i taget och med att facket ska delta i utformningen av kontrollerna.
   Från Hall har man tryckt på om att få kontrollera de som passerar in och chefen på Hall, Stefan Björk är nöjd. Han diskuterar nu med Kriminalvårdsstyrelsen hur ekonomin ska lösas.
   – Den är ett problem, men hindrar oss inte att införa kontroller. Vi ska ligga på samma nivå som flygplatserna.