Det förslag som nu har antagits av EU-parlamentet överensstämmer till 90 procent med de riktlinjer som parlamentet tog beslut om när de behandlade förslaget till tjänstedirektiv första gången, i februari i år. Av de 39 ändringsförslag som lagts inför den andra och sista behandlingen av tjänstedirektivet i Europaparlamentet antogs bara tre, alla av teknisk natur.