Förhandlingarna för 8.000 anställda på väg- och banområdet strandade på onsdag kväll efter att ha pågått sedan januari. Det är framför allt inom fyra områden som Seko och Sveriges byggindustrier (BI) inte kan komma överens.
Den första frågan gäller säsongsanställningar. Nu blir var tredje anställd i branschen uppsagd under vintern och tvingas att stämpla.
Enligt Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko finns det ett stort tryck från medlemmarna för att lösa frågan.
– Det är klockrent, vi har stort stöd för att ta strid mot säsongsanställningarna.
Lösningen, enligt Seko, heter årsarbetstid. Försök med årsarbetstid görs och har gjorts inom branschen, men det kostar pengar och när alla företag inte är med snedvrids konkurrensen.
Förutom alla de problem som säsongsarbetslösheten för med sig, så spetsas frågan till nu när a-kassan ska bli striktare i sin tillämpning. Arbetslösa väg- och banarbetare kan tvingas ta jobb i andra branscher och riskerar att gå förlorade för väg- och banbranschen.
Björn-Inge Björnberg säger att man inser det problemet ute på företagen men inte centralt.
Den andra frågan handlar om granskningsavgifter. De har BI tidigare inte sett som ett problem på Sekos område. Nu vill de ha bort avgifterna, som är 1,5 procent av lönesumman.
Den fråga som arbetsgivarna anser viktigast gäller villkoren vid nattarbete, som de vill försämra. Det kan Seko inte acceptera. Hälften av medlemmarna arbetar natt, mer eller mindre ofta. Inom banbranschen ännu fler.
Slutligen säger Björn-Inge Björnberg att de löneökningar BI inte accepterar ens når upp till de dryga 10 procent som blivit norm.
Under morgondagen tar Seko beslut om stridsåtgärder.