Inför omröstningen i utskottet i måndags kväll fanns två förslag: Ministerrådets och det förslag som EU-parlamentets föredragande Evelyne Gebhardt lagt fram. Gebhardts förslag innehöll elva ändringsförslag som hade till syfte att förstärka skrivningarna om nationell lagstiftning och praxis, som skulle jämställa kollektivavtalen med lagstadgade regler.