Bo Bylund, AMS generaldirektör, har beslutat att införa ett omedelbart stopp för nya anvisningar till flera typer av program. Arbetsförmedlingen kommer därigenom att successivt anpassa nuvarande programvolym om 155 000 deltagare till 90 000 deltagare nästa år.