– För Sekos räkning kommer de nya riktlinjerna inte att innebära någon förändring. Vi tillämpar redan samma bedömning, säger Orvar Johansson som är kassachef för Sekos a-kassa.
Orsaken till den förändrade tillämpningen är det kollektivavtal för bemanningsbranschen som träffades häromåret. Därmed har de anställda i företag som omfattas av avtalet betalt även under de perioder då de inte har något uppdrag. Kollektivavtalet utgör alltså grunden för hur reglerna ska tillämpas.
Blir man arbetslös efter att ha jobbat i ett bemanningsföretag som har kollektivavtal, då har man samma rätt till ersättning som alla andra anställda. Blir man däremot arbetslös efter att ja jobbat i ett bemanningsföretag utan kollektivavtal, gäller andra regler.
– Då åker man ut efter andra uppdraget. Så måste det vara, annars får de företag som inte har kollektivavtal sin verksamhet subventionerad av staten, konstaterar Orvar Johansson.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, och A-kassornas samorganisation, SO, är överens om den nya tolkningen.