På stämman talades det om Vattenfalls löfte om att halvera koldioxidutsläppen fram till år 2030 jämfört med 1990. Dessutom ska man årligen redovisa sitt utsläpp av koldioxid.
– Vattenfalls långsiktiga mål innebär att utsläppen måste minska med i genomsnitt en miljon ton per år fram till år 2030, sade koncernchefen Lars G Josefsson på stämman.