Idag har miljööverdomstolen avkunnat dom när det gäller Hallandsåsen. Det tillstånd som miljödomstolen tidigare gett om att Banverket får leda bort grundvatten står fast. Det innebär att Banverket i medeltal får leda bort 100 liter per sekund av grundvatten som läcker in.
Miljööverdomstolen säger också att tillståndet omedelbart får användas. Man betonar vikten av att arbetet organiseras och leds så att Banverket har full insyn och kontroll på alla moment som kan påverka miljön.
Banverket tror på en byggstart under kommande vinter. Hela arbetet beräknas vara klart 2012.