Under senare år har det blivit allt vanligare att intagna fortsatt sin kriminella verksamhet med hjälp av insmugglade mobiltelefoner.
I år har också flera rymningar genomförts där mobiltelefoner varit viktiga redskap i förberedelserna.
Kriminalvårdsstyrelsen har därför vänt sig till post- och telestyrelsen och begärt att få installera störningssändare som gör det omöjligt att använda mobiltelefoner från fängelserna vilket man nu fått ja till.