En av frågorna, som ställdes till 8.350 personer under våren 2006, var vilka fackliga frågor som anses viktiga. Högst upp kom frågan om anställningstrygghet tätt följd av frågor om arbetsmiljö, skydd mot inkomstförluster, löner och jämställdhet. Över 90 procent tycker att det är viktiga frågor. De fyra första frågorna har sedan tidigare legat i topp i LO:s undersökningar, medan frågan om jämställdhet är nyare.