Den sammanlagda prislappen för de sex statliga bolagen beräknas ligga på cirka 250 miljarder kronor. Pengar som enligt regeringen ska gå till avbetalning på statsskulden.
– Aktieutdelningen ger statskassan flera miljarder per år. Varför ska en så bra investering säljas bort för att dra in ett engångsbelopp, frågar sig Janne Rudén, Sekos förbundsordförande.
– Det är uppenbart att regeringen gör en tankevurpa.
Han är kritisk till att staten förlorar inflytandet över den grundläggande infrastrukturen.
– Vem ska egentligen äga det fasta telenätet, frågar sig Janne Rudén som också är bekymrad över konsekvenserna för de anställda.
– Vi har dåliga erfarenheter av hur de anställda behandlas i andra företag inom telekombranschen som knoppats av från Telia.
Det är inte bestämt när, eller i vilken ordning bolagen ska säljas.