Regeringens förslag följer det upplägg och den tidsplan som presenterades i en promemoria i början av februari, som Sekotidningen skrivit om tidigare. Det betyder att Svensk Kassaservice ska avvecklas under andra halvåret 2008, för att vara helt stängt senast den 1 januari 2009. Då ska de 505 serviceställen och omkring 1.200 egna anställda som finns idag vara borta.
Istället ska marknaden tillgodose behovet av betaltjänster. Men Post- och Telestyrelsen, PTS, får också ansvar för att upphandla grundläggande betaltjänster på orter där inga alternativ finns.
Dessutom kommer Postens lantbrevbärare att utföra grundläggande betaltjänster på begäran av den som tillhandahåller tjänsterna på uppdrag av staten.
Länsstyrelserna får i uppdrag att bevaka att samhällets behov av grundläggande betaltjänster tillgodoses.
anita.fors@sekotidningen.se

Läs även tidigare nyheter i Sekotidningen:
”Svensk Kassaservice stängs 1 januari 2009” 2007-02-19
”Staten måste ta ansvar för avvecklingen av Svensk Kassaservice” 2007-02-20 ”Frys arbetstiderna för anställda i Svensk Kassaservice” 2007-02-20