Kriminalvården var inte beredd att bekosta en upprustning av Viskan. I stället flyttas de intagna till andra anstalter och merparten av de anställda blir av med jobbet.
Tage Björk, regional samordnare inom kriminalvården, representerade Seko vid första förhandlingen efter nedläggningsbeslutet.
– Kriminalvården vill tömma Viskans så snart som möjligt. Personalen blir kvar som längst till sista december, säger han.
Fakturahanteringen, som sysselsätter fem personer, blir dock kvar och flyttas till Sundsvall.
– Vi försökte på alla sätt förhindra nedläggningen, Ånge kommun erbjöd sig att köpa fastigheten. Men inget hjälpte, säger Tage Björk.