–Kort beskrivet får alla dubbel uppsägningstid, säger Hans Gustavsson, ordförande för Seko på Telia.

Telia drar ner – igen

Nyhet

Uppsägningar är spridda över hela landet och berör merparten av företaget. Butikerna är dock undantagna den här gången. De hade neddragningar 2018.

Spara tre procent

Neddragningarna beror i huvudsak på att Telia tjänar för lite, marknaden kräver högre vinst. Telia ska spara tre procent på kostnaderna och den största delen av detta tas ut genom att personal sägs upp.

Telia har tidigare fattat beslut om effektiviseringar men allt som planerats är ännu inte genomfört. Seko är därför kritiska till att personal sägs upp innan det är klart hur  effektiviseringarna slår.

Facket kritiskt

Tjänster som försvinner kanske behövs i verksamheten, menar facket.

–Sen finns det enheter där företaget visat att volymerna minskar eller där man på annat sätt visat att tjänster kan tas bort. Då är det mer förståeligt, säger Hans Gustavsson.