Det är vid Vattenfall service syd som man börjat med ”hemstationering”.
I korthet betyder det att arbetsgivaren lägger ner depåerna där omklädningsrum och duschar finns.
I Västmanland där Kjell Bark arbetar lade Vattenfall ner depån i Bernshammar från årsskiftet.
Istället får nu Kjell ta med sig den stora Cheva-pickupen hem till Surahammar när arbetsdagen är slut.
Han har inte fått någon information vare sig från företaget eller facket.
– Vi har inte sett ett jävla papper om det här. Vi har bara fått veta att det är förhandlat och klart men ingen vet vad som gäller, säger han.
På Arbetsmiljöinspektionen ställer man sig mycket undrande till vad som pågår på Vattenfall service syd.
Hans Olsson, arkitekt och ansvarig för bygganläggningar vid Arbetsmiljöverket:
– Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns personalutrymmen, säger han och hänvisar till arbetsmiljölagen där det står att arbetsgivaren ska sörja för ”… utrymmen och anordningar för personlig hygien …”
Kjell Bark undrar vad han ska göra med skitiga arbetskläder.
– De kan vara insmetade med kreosot, fett eller transformatorolja. Ska jag förvara dom hemma i bostaden? undrar Kjell.
Hans Olsson på Arbetsmiljöverket hänvisar till reglerna AFS 2000:42, §96 där det står: ”Arbetstagare som utför smutsande eller svettdrivande arbete skall ha tillgång till omklädningsrum.”
Men dessa regler går nu Vattenfall service syd ifrån.
Personalchef vid företaget är Harry Classon:
– Man måste lösa de här frågorna på bästa sätt. När det gäller smutsig tvätt så kan man ha en tvättpåse hemma som man lägger tvätten i, säger han.
Kjell Bark är också undrande beträffande försäkringsfrågorna.
– Om vi haft kvar depån skulle jag ha duschat där efter jobbet. Om jag då trillar i duschen så är det en arbetsplatsolycka. Men om jag duschar hemma efter jobbet och då trillar, är jag på jobbet när olyckan inträffar eller är jag hemma? undrar Kjell.
– Och vad gäller bilen som står på gården: Om den läcker giftig hydraulolja som rinner ner i grundvattnet, vem är då ansvarig för det? undrar Kjell.
– I försäkringshänseende är det inte är någon skillnad jämfört med idag, säger personalchef Harry Classon.