Joannas kapten är misstänkt för brott mot sjölagen, framförallt mot väjningsreglerna. Sjöfartsinspektionen har konstaterat att navigationsutrustningen ombord på Joanna var bristfällig. Åklagaren James von Reis säger att den bristande utrustningen kan få betydelse i utredningen.
   Även de åtgärder som Stena Nauticas befälhavare vidtog kommer att granskas.