Rapporten som kom i oktober, har hittills inte varit offentlig. Verksamheten har granskats av Vattenfalls egen experter vilken utmynnat i en förödande kritik.
Bland annat pekar man på att den analys som gjordes efter tillbudet i somras var allt för snävt avgränsad. ”Förhållandet strider mot de mest elementära reglerna för analysarbete.” skriver man bland annat.
Man hävdar vidare att ”Rapporten identifierade inte den sedan tidigare kända konstruktionsbristen i FT 46 vilken orsakade inledande händelse i form av ”stum” kortslutning.”
Beteckningen FT 46 är namnet på det gemensamma ställverket till Forsmark 1 och 2 där kortslutningen inträffade.
Författarna pekar alltså på att konstruktionsbristen, som orsakade den hittills allvarligaste incidenten i svensk kärnkrafts historia, var känd av Vattenfall sedan tidigare.
Enligt rapporten är det framför allt är den ekonomiska och tidsmässiga pressen som är orsaken till problemen vid Forsmark.
Bland annat skriver man att ”Tid, eller snarare brist på tid, kan inte längre få rättfärdiga brott mot regler, arbete i strid mot rutiner och instruktioner, brister i arbetsutförande och bristfällig provning/driftklarhetsverifiering. Det allt större trycket på kortare avställningstider till allt lägre kostnad har förändrat attityden till att efterleva regler och föreskrifter så att den sakta men säkert blivit sämre på alla nivåer i verksamheten.”
Jan Öhman är ombudsman på Seko energi och har tidigare under många år varit huvudskyddsombud vid Forsmark, och han är inte förvånad över kritiken.
– Det här bekräftar ju bara det vi från facket sagt sedan lång tid tillbaka.
Så här går det när man bara tittar på pengarna och ska göra så stor vinst som möjligt. Vi har varnat för den här utvecklingen sedan länge, säger han.
Förutom den hårda kritiken av säkerhetsrutiner för driften av kraftverket pekar rapporten på en mängd andra säkerhets- och arbetsmiljöbrister vid revisionen av Forsmark 2.
Sammanlagt inrapporterades 22 olycksfall och 68 tillbud under revisionen av kraftverket sommaren 2006.
Bland annat upptäcktes vid en nykterhetskontroll att tre anställda hos en entreprenör var påverkade och skickades hem.