Hälften av världens arbetsföra befolkning tjänar mindre än 14 kronor per dag. 12,3 miljoner kvinnor och män arbetar under slavliknande förhållanden. 200 miljoner barn under 15 år arbetar istället för att gå i skolan. Varje år dör 2,2 miljoner människor till följd av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar.
Kampanjdagen arrangeras av den internationella fackföreningsfederationen, IFS (på engelska ITUC). En våg av aktiviteter kommer att svepa över jorden i morgon när fackliga organisationer i tidszon efter tidszon arrangerar lokala aktiviteter till stöd för ett anständigt arbetsliv.
I Sverige arrangerar LO i dag en debatt mellan LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin och arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin om vad Sverige gör för att förbättra arbetslivet i ett internationellt perspektiv. I morgon arrangerar TCO ett seminarium om social turism, Laval, arbetskraftsinvandring och papperslösa.
Det går också att visa sitt stöd för kampanjen genom internet. Fackföreningsinternationalen Uni, där Seko ingår, arrangerar till exempel en aktionsdag i Second Life. För att delta sluter man upp på Union Island.
Dessutom kan man skriva under namninsamlingen på internet (på svenska).