Under sommaren presenterade kampanjen rapporten ”Lön för mödan”, som bygger på en opinionsundersökning om allmänhetens syn på låga löner och lönesänkningar. En stor majoritet anser att den som arbetar heltid ska kunna leva på sin lön.

Av rapporten framgår att 63 procent av svenska folket inte vill ha en låglönearbetsmarknad, men att många samtidigt är oroliga för att låglönejobben kommer att öka. De flesta tror att en större låglönesektor skulle påverka deras egna villkor.

Flertalet av de tillfrågade lägger skulden på de ökade låglönejobben på regeringen, vilket rapportförfattarna från Arena Opinion menar förklaras av de försämringar som regeringen gjort i trygghetssystemen.

Sekos ordförande Janne Rudén är oroad.

–Vi ser att välfärdssamhället håller på att vittra sönder och det måste rättas till. A-kassan är bara ett exempel på hur välfärden urholkas, säger han.

6F vill skapa opinion bland medlemmar och allmänhet för en förbättrad välfärd och ökad trygghet, men vänder sig också mot att politiker lägger sig i löneförhandlingarna. Flera företrädare för den borgerliga alliansen har föreslagit kraftigt sänkta ungdomslöner. Vilket facken motsätter sig.

–Löneförhandlingar ska parterna sköta. Politikerna har inte den kunskap som behövs, säger Janne Rudén.

Även arbetsgivarsidan får sig en känga av Sekos ordförande. I årets avtalsrörelse har arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv styrt förhandlingarna med järnhand och inte litat på sina medlemsförbund. Löneökningarna har bland annat på grund av detta hamnat på cirka 2,6 procents löneökning. För alla.

–Det motverkar den modell vi har, med förbundsvisa förhandlingar, som ska ta hänsyn till  respektive bransch, säger Janne Rudén.

6F:s kampanj fortsätter under hösten.