Butikssäljaren sades upp i mitten av maj förra året. Orsaken var en händelse drygt en månad tidigare. En kund i Telenorbutiken klagade på att hon fått fel typ av bredband. Säljaren förklarade flera gånger vad kunden hade beställt och menade att kunden fått rätt produkt.

Kunden stod på sig och började filma butikssäljaren med sin mobil. Medlemmen upplevde det väldigt provocerande. En ordväxling uppstod. Medlemmen beskriver situationen frustrerande eftersom kunden inte ville lyssna. Butikssäljaren kallade kunden för ”fucking jävla häxa”. 

Kunden anmälde händelsen till Telenor. Efter en utredning sade Telenor upp butiksäljaren.

Enligt LO-TCO Rättskydd föreligger det inte saklig grund för uppsägning och företaget har därför brutit mot lagen om anställningsskydd, LAS. De pekar på att arbetsgivaren inte haft några anmärkningar mot medlemmen under hens cirka fyra år på företaget och att det är en uppskattad medarbetare med flera utmärkelser som månadens kämpe och månadens lagspelare.

Vid det aktuella tillfället var säljaren inte i balans och uttryckte sig på ett sätt som inte skulle förekomma i normala fall. Hen är medveten om att det var olämpligt och hen ångrar det, enligt LO-TCO Rättskydd.

Telenor betalar ersättning till säljaren

Seko och Telenor har vid en muntlig förberedelse på Arbetsdomstolen kommit överens om förlikning mot en ersättning till medlemmen. Det är en överenskommelse som båda parter är nöjda med.

– Förlikning är ingen dom och har därför inte en juridisk betydelse. Men min tolkning är att överenskommelsen om ersättning till vår medlem är ett bevis på att det inte fanns saklig grund för uppsägning. Den här lösningen är den bästa för vår medlem, säger Björn-Inge Björnberg, biträdande enhetschef på Sekos förhandlingsenhet.

Arbetsgivaren ska, vilket inte skedde i det här fallet, varsla Seko om uppsägning och överlägga med Seko innan arbetsgivaren vidtar åtgärder.

Om statliga utredningens förslag på ändringar i LAS skulle varit verklighet, vad skulle det inneburit i detta ärende?

– Jag vågar inte spekulera i det eftersom vi ännu inte hunnit sätta oss in i alla detaljer i förslaget, säger Björn-Inge Björnberg.